انواع Data Type در Oracle Database 11g

انواع Data Type در Oracle Database 11g

varchar استاندارد ANSI داره varchar2 استاندارد oracle رو داره (ماکزیمم 4000 بایت تو 11g و 32767 بایت تو 12c) char به صورت ماکزیمم 255 بایت یا کاراکتر رو ساپورت میکنه nvarchar2 به صورت ماکزیمم 2000 بایت یا کاراکتر number به صورت ...

ادامه مطلب

charcter setهای دیتابیس برای داده فارسی

AR8MSWIN256 AL16UTF8 AL32UTF8 UFT8 AR8MSWIN256 نکته: قدیمها به جای AR8MSWIN256 از WE8ISO8859P1 استفاده میکردن بدون اینکه دلیلش رو بدونن، در حقیقت این استاندارد قبل از اومدن AR8MSWIN256 رواج داشت ولی دیگه قابل قبول نیست AR =همون Arabic تو ویندوز XP اگه ...

ادامه مطلب

سلام دنیا! خوش آمدید به دنیای بهترین ها

سلام دنیا! خوش آمدید به دنیای بهترین ها

به جهانی از قدرت خوش آمدید .    

ادامه مطلب