آرشیو ماهانه: ژانویه 2017

وضایف DBA

وضایف DBA

وظایف پایه یک راهبر پایگاه داده اوراکل چک لیست DBA نقش یک مدیر پایگاه داده اوراکل (Oracle DBA) می‌تواند بسیار پیچیده باشد. یک اوراکل DBA نه تنها باید به مدیریت کاربران و مدیریت فضای Tablespaceها و جداول و Viewها و ...

ادامه مطلب