نمایش مطالب " عمومی "

نکاتی در امنیت oracle

نکاتی در امنیت oracle

اطلاعات صحیح در هر سازمانی بسیار مفید است و باعث موفقیت آن سازمان می گردد. اما اگر این اطلاعات دستکاری شود، بدون شک تأثیرات بدی در سازمان خواهد داشت. بانک اطلاعاتی اوراکل با محدود کردن دسترسی به داده ها می ...

ادامه مطلب