نمایش مطالب " oracle "

انواع Data Type در Oracle Database 11g

انواع Data Type در Oracle Database 11g

varchar استاندارد ANSI داره varchar2 استاندارد oracle رو داره (ماکزیمم 4000 بایت تو 11g و 32767 بایت تو 12c) char به صورت ماکزیمم 255 بایت یا کاراکتر رو ساپورت میکنه nvarchar2 به صورت ماکزیمم 2000 بایت یا کاراکتر number به صورت ...

ادامه مطلب